Jadwal Ujian Tesis

Nama

: ZULFA HUDIYANI
Hari/Tanggal : RABU, 23 AGUSTUS 2017
Pukul

: 08.30 WIB

Judul Tesis
: HOMOSEKSUAL DAN ISLAM (ANALISIS MAQĀṣID SHARĪ’AH TERHADAP WACANA DAN ARGUMEN SARJANA ISLAM LIBERAL)
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA
  : Dr. Yuli Yasin, MA
  : Dr. JM Muslimin, MA

 

Jadwal Ujian Tesis

Nama

: NURHAMIM
Hari/Tanggal : RABU, 23 AGUSTUS 2017
Pukul

: 13.30 WIB

Judul Tesis
: PENDIDIKAN DALAM SYI’R IMAM SYAFI’I
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA
  : Prof. Dr. Aziz Fahrurrozi, MA
  : Prof. Dr. Sukron Kamil, MA
  : Prof. Dr. Achmad Satori Ismail, MA
  : Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd

 

Jadwal Ujian Tesis

Nama

: MASNA HIKMAWATI
Hari/Tanggal : RABU, 23 AGUSTUS 2017
Pukul

: 15.30 WIB

Judul Tesis
: PERBEDAAN QIRA’AT DAN PEMAKNAAN (ANALISIS SEMANTIK-GRAMATIKAL DALAM ALQURAN)
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA
  : Prof. Dr. Salman Harun
  : Dr. Ahmad Dardiri, MA