Jadwal Ujian Tesis

Nama

SAIRUL
Hari/Tanggal : SENIN, 19 FEBRUARI 2018
Pukul

: 09.00 WIB

Judul Disertasi
: الأدب والسياسة في العصر العباسي الأول (تحليل الخطاب النقدي لأشعار بشار بن برد)
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Sukron Kamil, MA
  : Dr. Muhbib Abdul Wahab, MA
  : Dr. JM Muslimin, MA

 

Jadwal Ujian Promosi Doktor

Nama

MAUIDLOTUN NISA'
Hari/Tanggal : SENIN, 19 FEBRUARI 2018
Pukul

: 13.30 WIB

Judul Disertasi
: Politik Pendidikan Bahasa Arab di Perguruan Tinggi (Analisis Wacana atas Program Studi Bahasa Arab di UIN Jakarta dan UI)
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. H.D. Hidayat, MA
  : Prof. Dr. Sukron Kamil, MA
  : Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA
  : Prof. Dr. Suwito, MA
  : Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd

 

Jadwal Ujian Tesis

Nama

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT
Hari/Tanggal : SENIN, 19 FEBRUARI 2018
Pukul

: 15.30 WIB

Judul Disertasi
: Pemahaman Hukum Islam Shaykh Muḥammad Arshad al-Banjārī (Studi atas Kitab Sabīl al-Muhtadīn dan al-Nikāḥ)
Penguji : Prof. Dr. Masykuri Abdillah
  : Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar, MA
  : Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo, MA
  : Dr. JM Muslimin, MA